BosanskiEnglish  
 
O nama Djelatnost Asortiman Usluge Lager lista Kontakti Info Novosti Sponzorstva
 
Info

PDV identifikacijski broj: 218055990000
JIB: 4218055990000
Registrovani kod: Kantonalni sud u Zenici br. Sud. Rj. U/I 1221/03
Porezni broj: 0500001000
Šifra djelatnosti: 46.74
Žiro računi: 1413555320013779 Bosna Bank International d.d. Sarajevo
1604205500000114 Vakufska banka d.d. Sarajevo u Zenici
1610550001120091 Raiffeisen bank - Poslovnica u Zenici
1340100000010596 ASA banka d.d. Sarajevo - Filijala Zenica
Simbol na berzi SASE: RPRZRK2

Nadzorni odbor
  • Kobilica Nedžib, predsjednik
  • Tadić Goran
  • Karalić Ćazim
  • Karić Tarik
  • Komilija Dušanka
 NOVO U PONUDI PRODAJE: