BosanskiEnglish  
 
O nama Djelatnost Asortiman Usluge Lager lista Kontakti Info Novosti Sponzorstva
 
Novosti


Januar 2015

rmk promet, domaća i međunarodna trgovina
dioničko društvo

Zenica, 04.02.2015.g.

Na osnovu Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Društva znak: 28 00 00/09. od 03.02.2015. godine i Saglasnosti Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona znak: 15-05-264/14. od 30.10.2014. godine, a u vezi sa članom 6. stav 1. tačka 4. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća ("Službene novine FBiH", broj: 28/05, 53/07 i 76/09), rmk promet d.d. Zenica objavljuje:

PONOVLJENI JAVNI  POZIV
ZA UČEŠĆE NA AUKCIJSKOJ PRODAJI

I

Predmet aukcijske prodaje je:
Poslovni prostor u Pločama, R Hrvatska, u prizemlju stambeno-poslovnog objekta, na adresi Vladimira Nazora broj 49, ukupne površine 68,35 m2, izgrađen na k.č.852/4, 852/5 i 852/6 k.o. Ploče.
Predmet aukcijske prodaje nije uknjižen ali prodavac posjeduje pravni osnov upisa.

II

Početna cijena predmeta aukcije iznosi 93.576,69 KM ili 47.845,00 EUR.

III

Pravo učešća na aukciji imaju sva pravna i fizička lica koja popune Obrazac prijave i uplate na blagajni rmk promet d.d. Zenica depozit u iznosu od 1% od početne cijene predmeta aukcije.
Depozit, iz prethodnog stava, bit će vraćen učesniku aukcije ukoliko isti ne bude kupac predmeta aukcije.
Obrazac prijave može se dobiti u prostorijama rmk promet d.d. Zenica, na adresi Kučukovići broj 2, Zenica, III sprat, kancelarija broj 309. Uz obrazac prijave potrebno je priložiti i dokaz o uplaćenom depozitu. Obrazac prijave i dokaz o uplaćenom depozitu mora se predati najkasnije 1 sat prije početka aukcije.

IV

Aukcija će se održati u prostorijama Društva, u Zenici, ulica Kučukovići broj 2, na V spratu, sala 509, dana 12.02.2015. godine (četvrtak) sa početkom u 14:00 sati.

Procedure aukcije:
- Registriranje učesnika,
- Aukcija će biti održana ako se prijavi najmanje 1 učesnik,
- Aukcija je javno nadmetanje gdje je najpovoljniji ponuđač onaj koji ponudi najvišu cijenu,
- Nadmetanje počinje kada jedan od učesnika na poziv aukcionera ponudi početnu cijenu,
- Po završetku nadmetanja aukcioner proglašava aukciju završenom,
- Komisija ocjenjuje ponude, vrši rangiranje istih i predlaže najpovoljnijeg ponuđača, što će biti konstatovano kroz zapisnik,
- Cijena ne može biti niža od početne cijene,
- rmk promet d.d. Zenica donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i sa istim zaključuje ugovor o kupoprodaji,
- Plaćanje cijene se vrši na račun Društva broj:1604205500000114 otvoren kod Vakufske banke dd Sarajevo filijala  Zenici.

V

Dodatne informacije i uvid u prateću dokumentaciju, predmeta aukcije, mogu se dobiti u periodu od 06.02. do 12.02.2015. g., svakim radnim danom, od 8:00-15:00 sati.

KONTAKT OSOBA: ADIS ČOLAKOVIĆ, glavni pravnik Društva, telefon 032 401 257.

          rmk promet d.d. Zenica

 NOVO U PONUDI PRODAJE: