BosanskiEnglish  
 
O nama Djelatnost Asortiman Usluge Lager lista Kontakti Info Novosti Sponzorstva
 
Novosti


Januar 2017

rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina

dioničko društvo

Kučukovići broj 2

72000 Zenica

 

 

O B J A V LJ U J E  J A V N I  P O Z I V

 

za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga vanjske revizije za period 2017.-2021. godina.

Pravo učešća imaju ovlaštene revizorske kuće i licencirani revizori, koji ispunjavaju sve zakonom propisane uslove za obavljanje revizije finansijsko-računovodstvenih izvještaja.

 

Ponude predati na Protokol Društva, u poslovnoj zgradi rmk promet d.d. Zenica, na adresi: Kučukovići broj 2., 72 000 Zenica, III sprat, kancelarija 303.

Za sve dodatne informacije, kontakt osoba je direktor Burek Mustafa, kontakt telefon: 032 401 257 ili 243 336.

 

 

UPRAVA DRUŠTVA

 NOVO U PONUDI PRODAJE: