rmk promet   korisnika online
 Početna stranica lager liste |  Pogledajte narudžbu Pretraživanje

Lager lista

Ovdje možete provjeriti stanje naših zaliha i izvršiti narudžbu artikala koji su Vam potrebni.

Kliknite na naziv artikla koji želite naručiti.

Kontaktirajte nas

Lim čelični

Naziv artikla
Jedinica mjere
 
lim HV 0,5x1000x2000 kg
lim HV 0,5x1250x2500 kg
lim HV 0,6x1000x2000 kg
lim HV 0,8x1000x2000 kg
lim HV 1 x1000x2000 kg
lim HV 1,0x1250x2500 kg
lim HV 1.2x950x2030 kg
lim HV 1,2 x1000x2000 kg
lim HV 1.2x1090x2030 kg
lim HV 1.2x1142x1775 kg
lim HV 1,25 x1000x2000 kg
lim HV 1,25x1000x2000 kg
lim HV 1,5 x1000x2000 kg
lim HV 1,5x1000x2000 kg
lim HV 1,5x1250x2500 kg
lim HV 1.5x1250x2500 kg
lim HV 2x1000x2000 kg
lim HV 2x1250x2500 kg
lim HV 2,5x1000x2000 kg
lim HV 2,5x1250x2500 kg
lim TV 2x1000x2000 kg
lim TV 2x1250x2000 kg
lim TV 2x1250x2500 kg
lim TV 2,5x1000x2000 kg
lim TV 2,5x1250x2500 kg
lim TV 3x1000x2000 kg
lim TV 3x1250x2500 kg
lim TV 3x1250x3000 kg
lim TV 3x1500x6000 kg
lim TV 4x1000x2000 kg
lim TV 4x1250x2500 kg
lim TV 4x1250x6000 kg
lim TV 4x1500x3000 kg
lim TV 4x1500x6000 kg
lim TV 4x2000x6000 kg
lim TV 5x1000x2000 kg
lim TV 5x1200x2025 kg
lim TV 5x1500x3000 kg
lim TV 5x1500x6000 kg
lim TV 5x1500x6000 kg
lim TV 5x1500x6000 kg
lim TV 5x2000x6000 kg
lim TV 6x1500x3000 kg
lim TV 6x1500x6000 kg
lim TV 6x1500x6000 kg
lim TV 6x2000x6000 kg
lim TV 7x1500x6000 kg
lim TV 8x1500x6000 kg
lim TV 8x1500x6000 kg
lim TV 8x2000x6000 kg
lim TV 8x2000x8000 kg
lim TV 9x1500x6000 kg
lim TV 10x1500x6000 kg
lim TV 10X1500X6000 kg
lim TV 10x1500x6000 kg
lim TV 10x2000x6000 kg
lim TV 12x1250x6000 kg
lim TV 12x1500x6000 kg
lim TV 12x1500x6000 kg
lim TV 12x1500x6000 kg
lim TV 12x2000x6000 kg
lim TV 12x2000x6000 kg
lim TV 15x1500x6000 kg
lim TV 15x1500x6000 kg
lim TV 15x1500x6000 kg
lim TV 15x1500x6000 kg
lim TV 15x2000x6000 kg
lim TV 20x1500x6000 kg
lim TV 20x2000x6000 kg
lim TV 20x2000x8450 kg
lim TV 20x2000x8550 kg
lim TV 25x1500x6000 kg
lim TV 25x1500x6000 kg
lim TV 25x2000x6000 kg
lim TV 25x2000x8000 kg
lim TV 30x1500x6000 kg
lim TV 30x2000x6000 kg
lim TV 30x2000x6700 kg
lim TV 30x2000x8000 kg
lim TV 35x1500x6000 kg
lim TV 35x2000x6000 kg
lim TV 40x1500x6000 kg
lim TV 45x1500x6000 kg
lim TV 50x1500x6000 kg
lim TV rebrasti 3/1,5x1000x6000 kg
lim TV rebrasti 3/4x1000x2000 kg
lim TV rebrasti 3/4x1000x2000 kg
lim TV rebrasti 3/4x1000x3000 kg
lim TV 3/4x1250x2500 St 37.2 kg
lim TV rebrasti 3/4x1250x2500 kg
lim TV rebrasti 3/4x1500x6000 kg
lim TV rebrasti 4,5x1000x2000 kg
lim TV rebrasti 4/5x1000x2000 kg
lim TV rebrasti 4/5x1250x2500 kg
lim TV rebrasti 4/5x1500 x6000 kg
lim TV rebrasti 5/6x1000x2000 kg
lim TV rebrasti 5/6x1250x2500 kg
lim TV rebrasti 5/6x1500x6000 kg
lim TV rebrasti 6/7x1500x6000 kg
lim TV rebrasti 10x1500x3000 kg
Sljedećih 100